Varia

 • Speed pedelecs zijn toegelaten op wegen aangeduid met de verkeersborden F99a of F99c.
  De snelheid op deze wegen is beperkt tot 30 km/u.

Definitie

– Artikels 22quinquies en 22octies
– Verkeersreglement (KB van 1 december 1975) –

 • Speed pedelecs hebben toegang tot fietsstraten, maar mogen fietsers niet inhalen. De snelheid op deze wegen is beperkt tot 30 km/u.

Artikel 22novies
– Verkeersreglement (KB van 1 december 1975) –

 • Verkeersborden B22 en B23 gelden niet voor speed pedelecs. Zij mogen dus ook op kruispunten met deze verkeersborden niet rechtsaf of rechtdoor door rood.

Definitie
Artikel 67
– Verkeersreglement (KB van 1 december 1975) –

 • Op jaagpaden bedraagt de maximumsnelheid in het open veld 30 km/u. In de bebouwde kom, bij het kruisen van wegen, op de sluiswallen, en in de nabijheid van bochten waar het uitzicht belemmerd is, wordt de snelheid beperkt op 10 kilometer per uur.

Artikel 93.3 
– KB van 15 oktober 1935. –

 • Kinderen onder de drie jaar mogen niet vervoerd worden op een speed pedelec.
  Kinderen van drie jaar of meer en minder dan acht jaar worden vervoerd in een voor hen geschikt kinderbeveiligingssysteem.

Artikel 35.1.1 
– Verkeersreglement (KB van 1 december 1975) –

 • Een speed pedelec mag niet meer personen vervoeren dan het getal waarvoor de zitplaats of zitplaatsen ingericht zijn.
  In een aan een speed pedelec gekoppelde aanhangwagens mogen geen passagiers worden vervoerd.

Artikel 44.4 
– Verkeersreglement (KB van 1 december 1975) –

 • Alvorens een manoeuvre of een beweging uit te voeren die een zijdelingse verplaatsing vereist of een wijziging van richting veroorzaakt, moet de bestuurder zijn voornemen indien mogelijk tijdig genoeg kenbaar maken door een teken met de arm.

Artikel 13 
– Verkeersreglement (KB van 1 december 1975) –

 • De FOD Mobiliteit bericht dat bestuurders van een speed pedelec het certificaat van overeenstemming niet op zak moet hebben tijdens hun verplaatsingen. De overige documenten (rijbewijs, verzekeringsbewijs en kentekenbewijs, wanneer zij verplicht zijn) moeten daarentegen steeds in uw bezit zijn wanneer u rondrijdt met uw speed pedelec.
Advertentie