Technische regelgeving

De technische regelgeving voor de speed pedelec is Europees vastgelegd in de volgende verordeningen: 168/20133/201444/2014134/2014901/20142016/18242016/1825.

Volgens deze wetteksten behoort de speed pedelec
tot de Europese L1e-B categorie.

Bij aankoop van een speed pedelec moet een certificaat van overeenstemming (COC) overhandigd worden, dit waarborgt dat het voertuig overeenstemt met deze technische voorschriften.

Advertentie