Plaats op de weg

“Daar waar de snelheid beperkt is tot 50 km per uur of minder, mogen de bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse B en speed pedelecs in dezelfde omstandigheden het fietspad aangeduid door het verkeersbord D7 of door wegmarkeringen zoals bepaald in artikel 74 volgen, op voorwaarde dat zij de andere weggebruikers die zich hierop bevinden niet in gevaar brengen.”

“Wanneer een hogere snelheidsbeperking geldt, moeten de bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse B en speed pedelecs in dezelfde omstandigheden het fietspad aangeduid door het verkeersbord D7 of door wegmarkeringen zoals bepaald in artikel 74 volgen, wanneer dit aanwezig en bruikbaar is.”

“Wanneer de fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen het fietspad moeten volgen, mogen zij dat verlaten om van richting te veranderen, om in te halen of om omheen een hindernis te rijden.”

Artikel 9
– Verkeersreglement (KB van 1 december 1975) –

In het hoofdstuk Verkeersborden van het Verkeersreglement zijn verschillende verkeersborden opgenomen om speed pedelecs al dan niet toe te laten op wegen of fietspaden. Het symbool van de bromfiets met de letter P eronder geeft aan of een bepaald verkeersbord al dan niet van toepassing is op de speed pedelec. Hieronder enkele typische verkeersborden:

Wegen of fietspaden aangeduid met deze verkeersborden zijn toegankelijk voor de speed pedelec
Plaats op de wegPlaats op de weg
Plaats op de wegPlaats op de weg
Plaats op de wegPlaats op de weg
Wegen of fietspaden aangeduid met deze verkeersborden zijn niet toegankelijk voor de speed pedelec
Plaats op de wegPlaats op de wegPlaats op de wegPlaats op de wegPlaats op de wegPlaats op de wegPlaats op de weg

Opmerkingen:

    • De combinatie van verkeersbord D7 met onderbord M15, signaleert dat het fietspad niet toegankelijk is voor de speed pedelec.
    • De combinatie van verkeersbord D7 met onderbord M13, signaleert dat het gebruik van het fietspad verplicht is voor de speed pedelec.
    • Het verkeersbord F99 mag aangepast worden volgens de categorie(ën) van weggebruiker(s) die tot deze weg is (zijn) toegelaten.
Advertentie