Helmplicht

“De bestuurders en passagiers van drie- en vierwielers met motor en van bromfietsen, zonder passagiersruimte, moeten een valhelm dragen. De bestuurders en passagiers van speed pedelecs hebben de keuze tussen een bromfietshelm of een fietshelm.”

“De valhelm, gedragen door bestuurders en passagiers die in België wonen, moet, voor de maten van de helmen waarvoor de homologatie is vereist, een homologatieteken dragen waaruit de gelijkvormigheid met de door Ons vastgestelde normen blijkt. De fietshelm, gedragen door bestuurders en passagiers van speed pedelecs, moet bescherming bieden aan de slapen en het achterhoofd.”

De overheid verduidelijkt bovenstaande regels op de volgende manier: “Indien aan deze norm is voldaan, wordt dat in de fietshelm aangegeven met een CE-markering en in de bromfietshelm met een E-markering.”

Artikel 36
– Verkeersreglement (KB van 1 december 1975) –

Advertentie