Definitie en Belgische classificatie

De speed pedelec wordt in de Belgische wegcode gecatalogeerd als bromfiets “speed pedelec”.

Tot deze categorie behoort “elk tweewielig voertuig met pedalen, met uitsluiting van de gemotoriseerde rijwielen, met een hulpaandrijving met als hoofddoel trapondersteuning waarvan de aandrijfkracht wordt onderbroken bij een voertuigsnelheid van maximum 45 km per uur, en met de volgende kenmerken:

  • een cilinderinhoud van ten hoogste 50 cm³ met een netto-maximumvermogen van ten hoogste 4 kW indien het een motor met inwendige verbranding betreft, of
  • een nominaal continu maximumvermogen van ten hoogste 4 kW indien het een elektrische motor betreft.”

“De niet-bereden tweewielige bromfiets wordt niet als voertuig beschouwd.”

Artikel 2.17.3
– Verkeersreglement (KB van 1 december 1975) –

Advertentie