Verzekering

De definitie van motorrijtuigen in de WAM-wetgeving wordt door de overheid zo geïnterpreteerd dat een autoverzekering BA verplicht is als een fiets autonoom kan rijden, dus als de motor kan aandrijven zonder dat er getrapt wordt.

Hoofdstuk II 
– Wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen –

Voor speed pedelecs waar een autoverzekering BA niet verplicht is, is het wel aangeraden om een familiale verzekering af te sluiten.

Advertentie