Rijbewijs

Voor het besturen van een speed pedelec is een rijbewijs AM vereist.

Artikel 2.1.1
– KB van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs –

Het rijbewijs, geldig verklaard voor de categorie A1, A2, A, B, C1, C, D1 of D, wordt eveneens geldig verklaard voor het besturen van voertuigen van de categorie AM.

Artikel 20.1
– KB van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs –

De minimumleeftijd voor het besturen van een speed pedelec is 16 jaar voor zover het voertuig geen andere persoon dan de bestuurder, een instructeur van een erkende rijschool of een examinator vervoert, anders is de minimumleeftijd vastgesteld op 18 jaar.

Artikel 8.2.3 
– Verkeersreglement (KB van 1 december 1975) –

Advertentie