Inschrijving

Speed pedelecs moeten ingeschreven worden en een nummerplaat (10 cm x 12 cm) dragen.

Hoofdstuk I, Afdeling 2, Artikel 2 
– KB van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen –

Hoofdstuk IVbis 
– MB van 23 juli betreffende de inschrijving van voertuigen –

Het formulier waarmee u een speed pedelec kan inschrijven vindt u op de website van de FOD Mobiliteit.

Advertentie